Đề thi HK2 Toán 6 năm học 2016 – 2017 phòng GD và ĐT Kim Sơn – Ninh Bình

Đề thi HK2 Toán 6 năm học 2016 – 2017 phòng GD và ĐT Kim Sơn – Ninh Bình gồm 5 bài toán tự luận, có lời giải chi tiết.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Bốn thửa ruộng nhà bác An, bác Ba, bác Đạt và bác Lâm thu hoạch được tất cả 1,2 tấn thóc. Số thóc thu hoạch được của nhà bác An, bác Ba, bác Đạt lần lượt bằng 1/3; 0,3; 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa


a) Tính khối lượng thóc mỗi bác thu hoạch được
b) Tính tỉ số phần trăm số thóc thu hoạch được của nhà bác Ba so với tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho C2.TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: C2.TOANMATH.com
+ Email: toanmath.com@gmail.com