Đề thi HK2 Toán 6 năm học 2016 – 2017 phòng GD và ĐT Tứ Kỳ – Hải Dương

Đề thi HK2 Toán 6 năm học 2016 – 2017 phòng GD và ĐT Tứ Kỳ – Hải Dương gồm 6 bài toán tự luận, có lời giải chi tiết.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Lớp 6A có tất cả 36 học sinh. Trong học kỳ I vừa qua, kết quả xếp loại học lực của học sinh trong lớp được chia thành ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh có học lực trung bình chiếm 2/9 số học sinh cả lớp và bằng 50% số học sinh có học lực khá. Tính số học sinh có học lực giỏi, khá, trung bình của lớp 6A.


+ Cho Ox và Oy là hai tia đối nhau. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy vẽ hai tia Oz và Ot sao cho góc xOz = 150 độ; góc yOt = 60 độ.
a) Tính số đo góc xOt
b) Chứng tỏ Oz là tia phân giác của góc yOt
c) Trên nửa mặt phẳng có chứa tia Oz bờ là đường thẳng xy vẽ tia Om sao cho góc zOm = 90 độ. Hỏi tia Om có là tia phân giác của góc xOt hay không? Vì sao?

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho C2.TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: C2.TOANMATH.com
+ Email: toanmath.com@gmail.com