Đề thi HK2 Toán 6 năm học 2016 – 2017 trường THCS Đức Phổ – Lâm Đồng

Đề thi HK2 Toán 6 năm học 2016 – 2017 trường THCS Đức Phổ – Lâm Đồng gồm 10 bài toán tự luận, có lời giải chi tiết.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Tính số học sinh của một trường X, biết số học sinh lớp 6A là 25 em chiếm 20% tổng số học sinh của trường đó.
+ Một cửa hàng bán một tấm vải trong 4 ngày. Ngày thứ nhất bán 1/6 tấm vải và 5m; ngày thứ hai bán 20% số vải còn lại và 10m; ngày thứ ba tiếp tục bán 25% số vải còn lại và 9m; ngày thứ tư bán 1/3 số vải còn lại, cuối cùng còn 13m. Hỏi lúc đầu tấm vải dài bao nhiêu mét?

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho C2.TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: C2.TOANMATH.com
+ Email: toanmath.com@gmail.com