108 bài toán giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất chứa tham số – Lương Tuấn Đức

Tuyển tập 108 bài toán giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất chứa tham số do thầy Lương Tuấn Đức biên soạn. Nội dung tài liệu gồm:

+ Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
+ Giải hệ phương trình bằng phương pháp thay thế
+ Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất chứa tham số
+ Câu hỏi phụ bài toán giải và biện luận
+ Bài toán nhiều cách giải

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho C2.TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: C2.TOANMATH.com
+ Email: toanmath.com@gmail.com