Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hình học 7

Tài liệu gồm 99 trang tuyển tập các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hình học 7, các bài toán trong tài liệu được giải chi tiết. Nội dung tài liệu:

CHUYÊN ĐỀ 1. GÓC TRONG TAM GIÁC
+ Dạng 1. Tính số đo góc qua việc phát hiện tam giác đều
+ Dạng 2. Tính số đo góc qua việc phát hiện tam giác vuông có cạnh góc vuông bằng nửa cạnh huyền
CHUYÊN ĐỀ 2. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC
+ Dạng 1. Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – cạnh – cạnh. Chứng minh hai góc bằng nhau dựa vào hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – cạnh – cạnh
+ Dạng 2. Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh. Từ đó vận dụng để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau
+ Dạng 3. Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc – cạnh – góc. Từ đó vận dụng để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau, các đường thẳng song song, các điểm thẳng hàng
+ Dạng 4. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông


CHUYÊN ĐỀ 3. CÁC TAM GIÁC ĐẶC BIỆT
+ Dạng 1. Vẽ tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều
+ Dạng 2. Chứng minh một tam giác là tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều từ các dấu hiệu nhận biết các tam giác đặc biệt và từ điều chứng minh trên suy ra 2 đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau
+ Dạng 3. Áp dụng định lí Pytago: Tính độ dài một cạnh của tam giác vuông (một tam giác vuông cân), nhận biết tam giác vuông
CHUYÊN ĐỀ 4. BẤT ĐẲNG THỨC TRONG TAM GIÁC
+ Dạng 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác
+ Dạng 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
+ Dạng 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác – Bất đẳng thức trong tam giác
CHUYÊN ĐỀ 5. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC CỦA TAM GIÁC

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho C2.TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: C2.TOANMATH.com
+ Email: toanmath.com@gmail.com