Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 9 phòng GD và ĐT thành phố Ninh Bình

Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 9 phòng GD và ĐT thành phố Ninh Bình gồm 8 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án, thang điểm và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:
+ Một cái thang dài 4m, đặt dựa vào tường, góc giữa thang và mặt đất là 60 độ. Khi đó khoảng cách giữa chân thang đến tường bằng:
A. 2 m
B. 2√3 m
C. 4√3 m
D. 4/√3 m
+ Cho ∆ABC vuông tại A, có AB = 6cm, AC = 8cm.
1) Tính số đo góc B, góc C (làm tròn đến độ) và đường cao AH
2) Chứng minh rằng: AB.cosB + AC.cosC = BC
3) Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho DC = 2DA. Vẽ DE vuông góc với BC tại E. Chứng minh rằng: 1/AB^2 + 1/AC^2 = 4/9DE^2


+ Đâu là khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. sin 65 = cos 25
B. sin 25 < sin 70
C. tan 30 = cos 30
D. cos 60 > cos 70

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho C2.TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: C2.TOANMATH.com
+ Email: toanmath.com@gmail.com