Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 8 phòng GD và ĐT thành phố Ninh Bình

Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 8 phòng GD và ĐT thành phố Ninh Bình gồm 8 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề có đáp án, lời giải chi tiết và thang điểm.

Trích dẫn đề thi:
+ Hình chữ nhật là tứ giác:
A. Có hai cạnh vừa song song vừa bằng nhau
B. Có bốn góc vuông
C. Có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông
D. Có bốn cạnh bằng nhau
+ Nhóm tứ giác nào có tổng số đo hai góc đối bằng 180 độ?
A. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình vuông
B. Hình thang cân, hình thoi, hình vuông
C. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi
D. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật


+ Cho hình bình hành ABCD có cạnh AD = a và AB = 2a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD.
1) Chứng minh tam giác ADN cân và AN là phân giác của góc BAD
2) Chứng minh rằng: MD//NB
3) Gọi P là giao điểm của AN với DM, Q là giao điểm của CM với BN. Chứng minh tứ giác PMQN là hình chữ nhật

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho C2.TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: C2.TOANMATH.com
+ Email: toanmath.com@gmail.com