Đề khảo sát giữa kỳ I môn Toán 7 năm học 2017 – 2018 trường THCS Lai Đồng – Phú Thọ

Đề khảo sát giữa kỳ I môn Toán 7 năm học 2017 – 2018 trường THCS Lai Đồng – Phú Thọ gồm 1 trang với 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có lời giải chi tiết và thang điểm.

Trích dẫn đề thi:
+ Số học sinh ba khối 6, 7, 8 tỉ lệ với các số 41; 29; 30. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 và 7 là 140 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối.


+ Cho hình vẽ bên, biết góc B1= 75 độ. a và b cùng vuông góc với c
a) a có song song với b không? Vì sao?
b) Tính góc A1
c) Tính góc A4

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho C2.TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: C2.TOANMATH.com
+ Email: toanmath.com@gmail.com