Đề cương ôn tập HK1 Toán 8

Tài liệu gồm 7 trang tuyển chọn bài tập các dạng toán trong chương trình HK1 Toán 8. Các dạng Toán bao gồm:

Phần 1. Đại số
+ Dạng 1: Rút gọn biểu thức
+ Dạng 2: Phân tích đa thức thành nhân tử
+ Dạng 3: Tìm x
+ Dạng 4: Phép chia đa thức
+ Dạng 5: Toán cực trị
+ Dạng 6: Phân thức đại số
Phần 2. Hình học

Trong mỗi phần đều có các dạng bài tập ở mức độ cơ bản và nâng cao phù hợp với nhiều đối tượng học sinh.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho C2.TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: C2.TOANMATH.com
+ Email: toanmath.com@gmail.com