Đề cương ôn thi học kỳ 1 Toán 6

Tài liệu gồm 10 trang tuyển chọn các bài toán trong chương trình học kỳ 1 Toán 6 giúp học sinh ôn thi học kỳ.

Các nội dung ôn thi gồm có: tập hợp, thực hiện phép tính, tìm x, tính nhanh, tính tổng, dấu hiệu chia hết, ước và ước chung lớn nhất, bội và bội chung nhỏ nhất, một số bài toán nâng cao, hình học. Ngoài ra đề cương còn có một số đề HK1 Toán 6 để bạn đọc tham khảo.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho C2.TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: C2.TOANMATH.com
+ Email: toanmath.com@gmail.com