Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 7 năm học 2017 – 2018 trường THPT Tân Thành – Bình Thuận

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 7 năm học 2017 – 2018 trường THPT Tân Thành – Bình Thuận gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 2 phần:
+ Phần 1. Trắc nghiệm: 12 câu hỏi, thời gian làm bài 20 phút.
+ Phần 2. Tự luận: 5 bài tập tự luận, thời gian làm bài 70 phút.

Đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = AC. Gọi K là trung điểm của cạnh BC.
a) Chứng minh ΔAKB  = ΔAKC và AK ⊥ BC.
b) Qua C kẻ đường vuông góc với BC tại C cắt AB tại E. Chứng minh EC//AK.


+ Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một góc so le trong bằng nhau thì:
A. a / /b   B. a cắt b
C. a ⊥ b   D. a//b
+ Số 9,56327 được làm tròn đến số thập phân thứ nhất là:
A. 9,5   B. 9,5632
C. 9,6   D. 9,5633

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho C2.TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: C2.TOANMATH.com
+ Email: toanmath.com@gmail.com