Đề thi HK1 Toán 6 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT thành phố Ninh Bình

Đề thi HK1 Toán 6 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT thành phố Ninh Bình gồm 8 câu hỏi trắc nghiệm và 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề), đề thi nhằm khảo sát chất lượng Toán 6 của học sinh tại thành phố Ninh Bình, đề có đáp án.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 6:
Trên tia Ox vẽ hai điểm M và N sao cho OM = 3 cm, ON = 9 cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng MN?
b) Vẽ điểm A là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng MA?
c) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng OA hay không? Vì sao?
a) Trên tia Ox có OM = 3cm; ON = 9 cm. Nên OM < ON (Vì OM=3 cm <ON= 9 cm)
Suy ra điểm M nằm giữa hai điểm O và N.
⇒ OM + MN = ON. Mà OM = 3cm ; ON = 9 cm
⇒ 3 + MN = 9
⇒ MN = 6 (cm)
Vậy MN = 6cm
b) Vì A là trung điểm của đoạn thẳng MN nên:
MA = AN = MN/2 = 6/2 = 3cm
Vậy MA = 3cm


c)Trên tia NO có NO = 9cm; NA = 3 cm nên NA < NO (Vì 3 cm < 9 cm)
Suy ra điểm A nằm giữa hai điểm O và N.
⇒ OA + NA = ON. Mà NA = 3cm; ON = 9 cm
⇒ OA + 3 = 9
⇒ OA = 6 (cm)
Trên tia Ox có OM = 3cm; OA = 6 cm. Nên OM < OA (Vì 3 cm < 6 cm)
Suy ra điểm M nằm giữa hai điểm O và A (1)
Lại có OM = MA (= 3cm) (2)
Từ (1) và (2) suy ra điểm M là trung điểm của đoạn thẳng OA.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho C2.TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: C2.TOANMATH.com
+ Email: toanmath.com@gmail.com