Đề thi HK1 Toán 8 năm học 2017 – 2018 phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Giàng – Hải Dương

Đề thi HK1 Toán 8 năm học 2017 – 2018 phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Giàng – Hải Dương gồm 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 8:
+ Cho tam giác ABC, M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Gọi D là điểm đối xứng với điểm M qua điểm N.
a. Tứ giác AMCD là hình gì? Vì sao? Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AMCD là hình chữ nhật
b. Chứng minh tứ giác BCDM là hình bình hành.


+ Tìm số nguyên a sao cho x^3 + 3x^2 – 8x + a – 2038 chia hết cho x + 2.
+ Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức: (2x + y)(y – 2x) + 4x^2 tại x = –2018 và y = 10.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho C2.TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: C2.TOANMATH.com
+ Email: toanmath.com@gmail.com