Tài liệu ôn thi cấp tốc Đại số 9 – Huỳnh Đức Khánh

Tài liệu gồm 29 trang tuyển chọn các bài tập điển hình trong các nội dung Đại số 9, giúp học sinh ôn tập nhanh kiến thức Toán 9.

Nội dung tài liệu:
Phần 1. Rút gọn căn số
Phần 2. Rút gọn biểu thức
Phần 3. Hàm số bậc nhất
Phần 4. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Phần 5. Hàm số bậc hai
Phần 6. Phương trình bậc hai
Phần 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình – lập hệ phương trình


+ Bài toán hình học
+ Bài toán vận tốc
+ Bài toán công nhân làm việc – bài toán vòi nước
+ Bài toán luân chuyển xe
+ Bài toán tăng năng suất
+ Một số bài toán khác

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho C2.TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: C2.TOANMATH.com
+ Email: toanmath.com@gmail.com