Bài tập căn bậc hai – căn bậc ba có đáp án – Trần Văn Minh

Tài liệu gồm 14 trang tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm căn bậc hai – căn bậc ba có đáp án, tài liệu được biên soạn bởi tác giả Trần Văn Minh. Các bài tập trong tài liệu được phân dạng theo các bài học:

+ Bài 1. Căn bậc hai
+ Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A^2 = |A|
+ Bài 3. Liên hệ phép nhân và phép khai phương
+ Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
+ Bài 5. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho C2.TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: C2.TOANMATH.com
+ Email: toanmath.com@gmail.com